Docentbegeleiding

” Zeg me hoe het echt met je gaat”

In het begeleiden van docenten is mijn kernwoord: echtheid. Elke docent is anders en geeft dus op een eigen manier les of wil dit lesgeven ontwikkelen.
Maar ook elke leerling is anders. Juist deze echtheid is de kracht van mensen. De vraag is dan; hoe kom ik vanuit wie ik ben als mens in mijn rol als docent in contact met de leerling? Hoe krijg ik een goede werksfeer in mijn klas? Wat past bij mij en bij de leerlingen? Waar liggen de knelpunten?
In de begeleiding ga ik dus samen met de docent op zoek naar de persoon in relatie tot zijn professioneel handelen.
Waar nodig wordt uitvoerig ingegaan op aspecten als klassenmanagement, orde houden, regels en de uitvoer daarvan. De begeleiding kan bestaan uit een reeks lesbezoeken met daarbij de passende begeleidingsgesprekken. Over de inhoud en duur van het traject, maar ook over een eventuele terugkoppeling naar de directie, worden afspraken gemaakt met zowel de directie als met de docent. De begeleidingsgesprekken kunnen op school plaatsvinden, maar ook in de praktijk aan de Tormentil 64 Heerenveen. Hebt u de behoefte om priv├ęgesprekken met mij te voeren, dan kunt u met mij een vrijblijvende afspraak maken voor het starten van een supervisie-traject.